"innovative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

innovative przymiotnik

innovative + rzeczownik
Kolokacji: 153
innovative way • innovative approach • innovative program • innovative technology • innovative idea • innovative design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(2) approach, move, staging
Kolokacji: 3
3. innovative model = nowatorski model innovative model
4. innovative practice = nowatorska praktyka innovative practice
5. innovative service = innowacyjna usługa innovative service
6. innovative effort = nowatorski wysiłek innovative effort
7. innovative leader = nowatorski przywódca innovative leader
9. innovative school = nowatorska szkoła innovative school
10. innovative teaching = nowatorskie nauczanie innovative teaching
11. innovative activity = działalność innowacyjna innovative activity
12. innovative education = nowatorska edukacja innovative education
13. innovative process = nowatorski proces innovative process
14. innovative procedure = nowatorska procedura innovative procedure
15. innovative educator = nowatorski wychowawca innovative educator
16. innovative leadership = nowatorskie przywództwo innovative leadership
17. innovative teacher = nowatorski nauczyciel innovative teacher
18. innovative creation = nowatorskie tworzenie innovative creation
19. innovative institution = nowatorska instytucja innovative institution
20. innovative attempt = nowatorska próba innovative attempt
(9) feature, aspect
Kolokacji: 2
(11) research, experiment
Kolokacji: 2
(16) contribution, offering
Kolokacji: 2
(17) spirit, nature, character
Kolokacji: 3
(22) tool, engine, instrument
Kolokacji: 3
(24) cuisine, chef, cooking
Kolokacji: 3
(26) menu, food
Kolokacji: 2
(27) treatment, management
Kolokacji: 2
(28) element, addition
Kolokacji: 2
(29) option, alternative
Kolokacji: 2
(30) talent, genius, therapy
Kolokacji: 3
(31) album, vehicle
Kolokacji: 2
przysłówek + innovative
Kolokacji: 11
most innovative • highly innovative • truly innovative • particularly innovative • technically innovative • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.