ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"innovative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

innovative przymiotnik

innovative + rzeczownik
Kolokacji: 153
innovative way • innovative approach • innovative program • innovative technology • innovative idea • innovative design • ...
przysłówek + innovative
Kolokacji: 11
most innovative • highly innovative • truly innovative • particularly innovative • technically innovative • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.