"innovative company" — Słownik kolokacji angielskich

innovative company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska spółka
  1. innovative przymiotnik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    The system could make it difficult for innovative small companies to move their products to the market.

powered by  eTutor logo