"innovative thought" — Słownik kolokacji angielskich

innovative thought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska myśl
  1. innovative przymiotnik + thought rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the journal launched, an innovative, dynamic and competent philosophical thought appeared in Greece.

powered by  eTutor logo