"innovative concept" — Słownik kolokacji angielskich

innovative concept kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorskie pojęcie
  1. innovative przymiotnik + concept rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the small companies can develop an innovative concept very quickly, move it through the trial stage quicker.

powered by  eTutor logo