"innovative design" — Słownik kolokacji angielskich

innovative design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorski projekt
  1. innovative przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    American and foreign companies are racing to bring the innovative design to market.

powered by  eTutor logo