"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) sound, taste, smell
Kolokacji: 3
1. look great = świetnie wyglądaj look great
2. feel great = świetnie się czuć feel great
3. work great = praca wielki work great
4. play great = gra wielki play great
5. make great = uczyń wielki make great
6. consider great = uważaj za wielki consider great
7. place great = miejsce wielki place great
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.