"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
1. great pleasure = wielka przyjemność great pleasure
2. great pride = wielka duma great pride
3. great surprise = wielka niespodzianka great surprise
4. great joy = wielka radość great joy
5. great enthusiasm = ogromny entuzjazm great enthusiasm
6. great satisfaction = wielkie zadowolenie great satisfaction
7. great sadness = wielki smutek great sadness
8. great affection = wielka sympatia great affection
9. great delight = wielka radość great delight
10. great dignity = wielka godność great dignity
11. great sorrow = wielki smutek great sorrow
12. great pity = wielka litość great pity
13. great love = wielka miłość great love
14. great fire = potężny ogień great fire
15. great heart = wielkie serce great heart
16. great happiness = wielkie szczęście great happiness
17. great sympathy = znaczne wzajemne zrozumienie great sympathy
18. great anxiety = wielki niepokój great anxiety
19. great regret = wielki żal great regret
20. great compassion = wielkie współczucie great compassion
21. great grief = wielki żal great grief
22. great reverence = wielki szacunek great reverence
23. great emotion = wielkie uczucie great emotion
24. great fondness = wielka czułość great fondness
25. great zeal = wielka gorliwość great zeal
26. great humor = wielki humor great humor
27. great tenderness = wielka czułość great tenderness
28. great seriousness = wielka powaga great seriousness
29. great solemnity = wielka powaga great solemnity
30. great astonishment = niebotyczne zdziwienie great astonishment
31. great horror = wielkie przerażenie great horror
32. great gusto = wielka przyjemność great gusto
33. great sex = wielki seks great sex
34. great earnestness = wielka powaga great earnestness
35. great sincerity = wielka szczerość great sincerity
36. great empathy = wielkie zrozumienie great empathy
37. great hatred = wielka nienawiść great hatred
38. great gravity = potężna grawitacja great gravity
39. great dislike = wielka niechęć great dislike
40. great fervor = wielki zapał great fervor
41. great humility = wielka pokora great humility
42. great eagerness = wielki zapał great eagerness
43. great misery = wielkie nieszczęście great misery
44. great mood = wielki nastrój great mood
45. great disdain = wielka pogarda great disdain
46. great unhappiness = wielkie nieszczęście great unhappiness
47. great contempt = wielkie niezastosowanie się do nakazu sądu great contempt
48. great zest = wielki zapał great zest
49. great disgust = wielki wstręt great disgust
50. great attachment = wielkie przywiązanie great attachment
51. great amazement = wielkie zdumienie great amazement
52. great contentment = wielkie zadowolenie great contentment
53. great loneliness = wielka samotność great loneliness
54. great remorse = wielkie wyrzuty sumienia great remorse
55. great guilt = wielka wina great guilt
56. great aversion = wielka niechęć great aversion
57. great ambivalence = wielka ambiwalencja great ambivalence
58. great solicitude = wielka troska great solicitude
59. great distaste = wielki wstręt great distaste
60. great gladness = wielka radość great gladness
61. great thankfulness = wielka wdzięczność great thankfulness
62. great antipathy = wielka niechęć great antipathy
63. great avidity = wielki zapał great avidity
(29) talent, gift, knack, endowment
Kolokacji: 4
(49) potential, likelihood, odds
Kolokacji: 3
(53) outdoors, heaven
Kolokacji: 2
(62) evil, mischief, portent
Kolokacji: 3
(100) uncle, aunt, nephew, niece
Kolokacji: 4
(102) Neck, album, vehicle, fraction
Kolokacji: 4
(125) race, tournament, contest
Kolokacji: 3
(126) painter, panther
Kolokacji: 2
(128) rock, boulder, comet
Kolokacji: 3
(131) horse, Knight
Kolokacji: 2
(134) age, antiquity, chaos, hymn
Kolokacji: 4
(141) wine, vintage, beer, Burgundy
Kolokacji: 4
(149) prominence, tongue, knife, hump
Kolokacji: 4
(150) investment, bear, leverage
Kolokacji: 3
(151) debt, liability
Kolokacji: 2
(154) involvement, affair, intimacy
Kolokacji: 3
(158) museum, storehouse, magazine
Kolokacji: 3
(163) accountability, reliability
Kolokacji: 2
(164) sheet, sail, swatch, galleon
Kolokacji: 4
(167) gulp, draught, yawn, belch
Kolokacji: 4
(168) Gates, grammarian
Kolokacji: 2
(169) gate, revenue
Kolokacji: 2
(171) revolution, swirl
Kolokacji: 2
(172) injustice, wrong, inequity
Kolokacji: 3
(177) owl, plume, talon, pinion
Kolokacji: 4
(178) dragon, Leviathan
Kolokacji: 2
(181) scale, shell, horseshoe, shield
Kolokacji: 4
(188) table, plateau
Kolokacji: 2
(194) weakness, gout, flaw, sickness
Kolokacji: 4
(196) smile, look, expression, grin
Kolokacji: 4
(199) Reef, dune, ridge, headland
Kolokacji: 4
(200) garden, plantation, gardener
Kolokacji: 3
(201) globe, orb
Kolokacji: 2
(202) serpent, snake, reptile, lizard
Kolokacji: 4
(203) slaughter, bloodshed
Kolokacji: 2
(205) sophistication, disillusionment
Kolokacji: 2
(206) Songbook, Encyclopedia
Kolokacji: 2
(207) statue, Sphinx, sculpture
Kolokacji: 3
(208) relish, flavor, cuisine
Kolokacji: 3
(210) mouth, beak, eater
Kolokacji: 3
(211) site, portal
Kolokacji: 2
(220) longevity, seniority
Kolokacji: 2
(221) liner, starship, airship, cabin
Kolokacji: 4
(223) egret, bustard, flamingo
Kolokacji: 3
(224) stallion, racehorse, ox
Kolokacji: 3
(225) reserve, acoustic, reservation
Kolokacji: 3
(227) cruelty, brutality, atrocity
Kolokacji: 3
(229) Raid, swoop
Kolokacji: 2
(230) tit, hug
Kolokacji: 2
(231) privacy, seclusion
Kolokacji: 2
(233) Auk, cormorant, Skua
Kolokacji: 3
(234) finesse, tact
Kolokacji: 2
(235) venue, solitude
Kolokacji: 2
(236) scorer, cross, scar, Mark
Kolokacji: 4
(239) insult, indignity
Kolokacji: 2
(240) precaution, guard, lantern
Kolokacji: 3
(241) scenery, landscape, proximity
Kolokacji: 3
(244) realization, fair, bazaar
Kolokacji: 3
(245) banner, standard
Kolokacji: 2
(246) leniency, excess
Kolokacji: 2
(247) mystic, Buddha
Kolokacji: 2
(248) radius, chord, tan
Kolokacji: 3
(249) predictability, finality
Kolokacji: 2
(250) knot, miler
Kolokacji: 2
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.