"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
(29) talent, gift, knack, endowment
Kolokacji: 4
2. great beast = wielka bestia great beast
3. great warrior = wielki wojownik great warrior
4. great ape = hominidy (rodzina ssaków naczelnych) great ape
5. great sacrifice = wielkie poświęcenie great sacrifice
6. great fan = wielki fan great fan
7. great competition = wielki konkurs great competition
8. great creature = wielka istota żywa great creature
9. great lover = wielki miłośnik great lover
10. great person = wielka osoba great person
11. great enemy = wielki wróg great enemy
12. great kid = wielkie dziecko great kid
13. great relationship = znaczne stosunki great relationship
14. great rival = wielki rywal great rival
15. great personality = wielka osobowość great personality
16. great whale = wielki wieloryb great whale
17. great fool = wielki głupiec great fool
18. great soul = wielka dusza great soul
19. great explorer = wielki eksplorator great explorer
20. great animal = wielkie zwierzę great animal
21. great queen = wielka królowa great queen
22. great competitor = wielki konkurent great competitor
23. great devotee = wielki miłośnik great devotee
24. great optimism = wielki optymizm great optimism
25. great being = wielki będąc great being
26. great leveler = wielki czynnik wyrównujący great leveler
27. great advocate = wielki adwokat great advocate
28. great child = wielkie dziecko great child
29. great partnership = znakomita spółka great partnership
30. great hulk = świetny hulk great hulk
31. great realism = wielki realizm great realism
32. great clan = znakomity klan great clan
33. great planet = wielka planeta great planet
34. great favorite = wielki ulubieniec great favorite
35. great partner = wielki partner great partner
36. great exponent = wielki propagator great exponent
37. great giant = wielki olbrzym great giant
38. great frame = świetna rama great frame
39. great tribe = znakomite plemię great tribe
40. great oaf = wielka niezdara great oaf
41. great foe = wielki wróg great foe
42. great proponent = wielki rzecznik great proponent
43. great brute = wielki brutal great brute
44. great navigator = wielki nawigator great navigator
45. great gull = wielki frajer great gull
46. great favourite = wielki ulubieniec great favourite
47. great servant = wielki służący great servant
48. great reality = świetna rzeczywistość great reality
49. great worker = wielki robotnik great worker
50. great successor = wielki następca great successor
51. great imitator = wielki naśladowca great imitator
52. great individual = wielka osoba great individual
53. great neighbor = wielki sąsiad great neighbor
54. great pet = wielki ulubieniec great pet
55. great adventurer = wielki poszukiwacz przygód great adventurer
56. great saver = wielki ciułacz great saver
57. great individualist = wielki indywidualista great individualist
58. great respecter = wielka osoba pełna szacunku great respecter
59. great anatomist = wielki anatom great anatomist
60. great seducer = wielki uwodziciel great seducer
61. great parent = wielki rodzic great parent
62. great killer = wielki zabójca great killer
63. great survivor = wielki ocalały great survivor
64. great anomaly = wielka nieprawidłowość great anomaly
65. great follower = wielki zwolennik great follower
66. great hoax = wielki kawał great hoax
67. great manipulator = wielki manipulant great manipulator
68. great optimist = wielki optymista great optimist
69. great divider = wielka przegroda great divider
70. great physique = ogromna budowa ciała great physique
(49) potential, likelihood, odds
Kolokacji: 3
(53) outdoors, heaven
Kolokacji: 2
(62) evil, mischief, portent
Kolokacji: 3
(100) uncle, aunt, nephew, niece
Kolokacji: 4
(102) Neck, album, vehicle, fraction
Kolokacji: 4
(125) race, tournament, contest
Kolokacji: 3
(126) painter, panther
Kolokacji: 2
(128) rock, boulder, comet
Kolokacji: 3
(131) horse, Knight
Kolokacji: 2
(134) age, antiquity, chaos, hymn
Kolokacji: 4
(141) wine, vintage, beer, Burgundy
Kolokacji: 4
(149) prominence, tongue, knife, hump
Kolokacji: 4
(150) investment, bear, leverage
Kolokacji: 3
(151) debt, liability
Kolokacji: 2
(154) involvement, affair, intimacy
Kolokacji: 3
(158) museum, storehouse, magazine
Kolokacji: 3
(163) accountability, reliability
Kolokacji: 2
(164) sheet, sail, swatch, galleon
Kolokacji: 4
(167) gulp, draught, yawn, belch
Kolokacji: 4
(168) Gates, grammarian
Kolokacji: 2
(169) gate, revenue
Kolokacji: 2
(171) revolution, swirl
Kolokacji: 2
(172) injustice, wrong, inequity
Kolokacji: 3
(177) owl, plume, talon, pinion
Kolokacji: 4
(178) dragon, Leviathan
Kolokacji: 2
(181) scale, shell, horseshoe, shield
Kolokacji: 4
(188) table, plateau
Kolokacji: 2
(194) weakness, gout, flaw, sickness
Kolokacji: 4
(196) smile, look, expression, grin
Kolokacji: 4
(199) Reef, dune, ridge, headland
Kolokacji: 4
(200) garden, plantation, gardener
Kolokacji: 3
(201) globe, orb
Kolokacji: 2
(202) serpent, snake, reptile, lizard
Kolokacji: 4
(203) slaughter, bloodshed
Kolokacji: 2
(205) sophistication, disillusionment
Kolokacji: 2
(206) Songbook, Encyclopedia
Kolokacji: 2
(207) statue, Sphinx, sculpture
Kolokacji: 3
(208) relish, flavor, cuisine
Kolokacji: 3
(210) mouth, beak, eater
Kolokacji: 3
(211) site, portal
Kolokacji: 2
(220) longevity, seniority
Kolokacji: 2
(221) liner, starship, airship, cabin
Kolokacji: 4
(223) egret, bustard, flamingo
Kolokacji: 3
(224) stallion, racehorse, ox
Kolokacji: 3
(225) reserve, acoustic, reservation
Kolokacji: 3
(227) cruelty, brutality, atrocity
Kolokacji: 3
(229) Raid, swoop
Kolokacji: 2
(230) tit, hug
Kolokacji: 2
(231) privacy, seclusion
Kolokacji: 2
(233) Auk, cormorant, Skua
Kolokacji: 3
(234) finesse, tact
Kolokacji: 2
(235) venue, solitude
Kolokacji: 2
(236) scorer, cross, scar, Mark
Kolokacji: 4
(239) insult, indignity
Kolokacji: 2
(240) precaution, guard, lantern
Kolokacji: 3
(241) scenery, landscape, proximity
Kolokacji: 3
(244) realization, fair, bazaar
Kolokacji: 3
(245) banner, standard
Kolokacji: 2
(246) leniency, excess
Kolokacji: 2
(247) mystic, Buddha
Kolokacji: 2
(248) radius, chord, tan
Kolokacji: 3
(249) predictability, finality
Kolokacji: 2
(250) knot, miler
Kolokacji: 2
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.