"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. far greater = daleko bardziej wielki far greater
2. significantly greater = znacznie bardziej wielki significantly greater
3. once great = kiedyś wielki once great
5. relatively greater = stosunkowo bardziej wielki relatively greater
6. absolutely great = całkowicie wielki absolutely great
8. sufficiently great = wystarczająco wielki sufficiently great
9. exponentially greater = wykładniczo bardziej wielki exponentially greater
10. marginally greater = minimalnie bardziej wielki marginally greater
11. comparatively greater = stosunkowo bardziej wielki comparatively greater
12. unbelievably great = niewiarygodnie wielki unbelievably great
13. markedly greater = znacznie bardziej wielki markedly greater
(3) slightly, somewhat, pretty
Kolokacji: 3
(4) considerably, substantially
Kolokacji: 2
(6) infinitely, immeasurably
Kolokacji: 2
(9) progressively, increasingly
Kolokacji: 2
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.