"potentially greater" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: potentially great
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalnie bardziej wielki
  1. potentially przysłówek + great przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "So this is a potentially great advance for these patients."