ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely great" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely great kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wielki
  1. absolutely przysłówek + great przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Roger was absolutely great, but time passes on and new younger players rise to the top.

powered by  eTutor logo