"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
(29) talent, gift, knack, endowment
Kolokacji: 4
(49) potential, likelihood, odds
Kolokacji: 3
1. great value = wielkiej wartości great value
2. great accuracy = wielka dokładność great accuracy
3. great precision = wielka precyzja great precision
4. great asset = wielki atut great asset
5. great cost = wielki koszt great cost
6. great popularity = wielka popularność great popularity
7. great price = wielka cena great price
8. great clarity = wielka jasność great clarity
9. great quality = ogromna jakość great quality
10. great complexity = wielka zawiłość great complexity
11. great truth = wielka prawda great truth
12. great virtue = wielka cnota great virtue
13. great merit = wielka zaleta great merit
14. great atmosphere = wielka atmosfera great atmosphere
15. great delicacy = ogromna delikatność great delicacy
16. great style = ogromny styl great style
17. great visibility = wielka widoczność great visibility
18. great mobility = ogromna mobilność great mobility
19. great pomp = wielka pompa great pomp
20. great discretion = wielka dyskrecja great discretion
21. great toll = wielka opłata great toll
22. great variability = wielka zmienność great variability
23. great credibility = wielka wiarygodność great credibility
24. great flair = wielki talent great flair
25. great elegance = wielka elegancja great elegance
26. great specificity = wielka specyficzność great specificity
27. great maneuverability = wielka sterowność great maneuverability
28. great legitimacy = wielka legalność great legitimacy
29. great sweetness = wielka słodkość great sweetness
30. great fidelity = wielka wierność great fidelity
31. great note = wielka notatka great note
32. great liquidity = ogromna płynność great liquidity
33. great panache = wielki polot great panache
34. great poignancy = wielka siła oddziaływania great poignancy
35. great clearness = wielka przejrzystość great clearness
36. great tapestry = świetny gobelin great tapestry
37. great fluidity = wielka płynność great fluidity
38. great authenticity = wielka autentyczność great authenticity
39. great exactness = wielka dokładność great exactness
40. great worth = wielka wartość great worth
41. great vibe = wielka atmosfera great vibe
42. great lucidity = wielka przejrzystość great lucidity
43. great expressiveness = wielka ekspresyjność great expressiveness
44. great pathos = wielki tragizm great pathos
45. great assertiveness = wielka pewność siebie great assertiveness
(53) outdoors, heaven
Kolokacji: 2
(62) evil, mischief, portent
Kolokacji: 3
(100) uncle, aunt, nephew, niece
Kolokacji: 4
(102) Neck, album, vehicle, fraction
Kolokacji: 4
(125) race, tournament, contest
Kolokacji: 3
(126) painter, panther
Kolokacji: 2
(128) rock, boulder, comet
Kolokacji: 3
(131) horse, Knight
Kolokacji: 2
(134) age, antiquity, chaos, hymn
Kolokacji: 4
(141) wine, vintage, beer, Burgundy
Kolokacji: 4
(149) prominence, tongue, knife, hump
Kolokacji: 4
(150) investment, bear, leverage
Kolokacji: 3
(151) debt, liability
Kolokacji: 2
(154) involvement, affair, intimacy
Kolokacji: 3
(158) museum, storehouse, magazine
Kolokacji: 3
(163) accountability, reliability
Kolokacji: 2
(164) sheet, sail, swatch, galleon
Kolokacji: 4
(167) gulp, draught, yawn, belch
Kolokacji: 4
(168) Gates, grammarian
Kolokacji: 2
(169) gate, revenue
Kolokacji: 2
(171) revolution, swirl
Kolokacji: 2
(172) injustice, wrong, inequity
Kolokacji: 3
(177) owl, plume, talon, pinion
Kolokacji: 4
(178) dragon, Leviathan
Kolokacji: 2
(181) scale, shell, horseshoe, shield
Kolokacji: 4
(188) table, plateau
Kolokacji: 2
(194) weakness, gout, flaw, sickness
Kolokacji: 4
(196) smile, look, expression, grin
Kolokacji: 4
(199) Reef, dune, ridge, headland
Kolokacji: 4
(200) garden, plantation, gardener
Kolokacji: 3
(201) globe, orb
Kolokacji: 2
(202) serpent, snake, reptile, lizard
Kolokacji: 4
(203) slaughter, bloodshed
Kolokacji: 2
(205) sophistication, disillusionment
Kolokacji: 2
(206) Songbook, Encyclopedia
Kolokacji: 2
(207) statue, Sphinx, sculpture
Kolokacji: 3
(208) relish, flavor, cuisine
Kolokacji: 3
(210) mouth, beak, eater
Kolokacji: 3
(211) site, portal
Kolokacji: 2
(220) longevity, seniority
Kolokacji: 2
(221) liner, starship, airship, cabin
Kolokacji: 4
(223) egret, bustard, flamingo
Kolokacji: 3
(224) stallion, racehorse, ox
Kolokacji: 3
(225) reserve, acoustic, reservation
Kolokacji: 3
(227) cruelty, brutality, atrocity
Kolokacji: 3
(229) Raid, swoop
Kolokacji: 2
(230) tit, hug
Kolokacji: 2
(231) privacy, seclusion
Kolokacji: 2
(233) Auk, cormorant, Skua
Kolokacji: 3
(234) finesse, tact
Kolokacji: 2
(235) venue, solitude
Kolokacji: 2
(236) scorer, cross, scar, Mark
Kolokacji: 4
(239) insult, indignity
Kolokacji: 2
(240) precaution, guard, lantern
Kolokacji: 3
(241) scenery, landscape, proximity
Kolokacji: 3
(244) realization, fair, bazaar
Kolokacji: 3
(245) banner, standard
Kolokacji: 2
(246) leniency, excess
Kolokacji: 2
(247) mystic, Buddha
Kolokacji: 2
(248) radius, chord, tan
Kolokacji: 3
(249) predictability, finality
Kolokacji: 2
(250) knot, miler
Kolokacji: 2
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.