"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) for, about, at, in, on, ...
Kolokacji: 8
1. great by = wielki przez great by
2. great from = wielki z great from
3. great among = wielki wśród great among
4. great during = wielki podczas great during
5. great after = wielki potem great after
6. great since = wielki od tej pory great since
7. great including = wielki w tym great including
8. great between = wielki pośrodku great between

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.