"great achievement" — Słownik kolokacji angielskich

great achievement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie osiągnięcie
  1. great przymiotnik + achievement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Great achievement and no one can take that away from them.