TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. fairly good = dość dobry, całkiem dobry fairly good
3. perfectly good = zupełnie dobry perfectly good
4. damn good = cholernie dobry damn good
5. surprisingly good = zadziwiająco dobry surprisingly good
6. damned good = potępieńcy dobry damned good
7. reasonably good = dość dobry reasonably good
8. exceptionally good = wyjątkowo dobry exceptionally good
9. awfully good = bardzo dobry awfully good
10. remarkably good = niezwykle dobry remarkably good
11. particularly good = szczególnie dobry particularly good
12. extremely good = niezwykle dobry extremely good
13. relatively good = stosunkowo dobry relatively good
14. equally good = tak samo dobry equally good
15. especially good = szczególnie dobry especially good
16. generally good = powszechnie dobry generally good
17. actually good = faktycznie dobry actually good
18. jolly good = wspaniale jolly good
19. most good = najlepszy most good
20. unusually good = wyjątkowo dobry unusually good
21. consistently good = konsekwentnie dobry consistently good
22. little good = mało dobry little good
23. far so good = daleko tak dobry far so good
25. incredibly good = niewiarygodnie dobry incredibly good
26. truly good = naprawdę dobry truly good
27. terribly good = szalenie dobry terribly good
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.