"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) for, at, about, on, to, ...
Kolokacji: 12
1. good over = dobry ponad good over
2. good without = dobry na zewnątrz good without
3. good until = dobry do czasu gdy good until
4. good through = dobry całkowicie good through
5. good during = dobry podczas good during
6. good under = dobry poniżej good under
7. good because = dobry ponieważ good because
8. good despite = dobry pomimo good despite
9. good around = dobry około good around
10. good between = dobry pośrodku good between
11. good that = dobry że good that
12. good before = dobry wcześniej good before

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.