"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 239
(16) sign, omen, experience, augury
Kolokacji: 4
(17) taste, insight
Kolokacji: 2
(21) bet, risk, project, adventure
Kolokacji: 4
(23) riddance, drainage
Kolokacji: 2
(28) stead, role
Kolokacji: 2
(29) Samaritan, color, camouflage
Kolokacji: 3
(30) wish, bye, notice, pass, card
Kolokacji: 5
(37) standing, rating, accent
Kolokacji: 3
(48) question, problem
Kolokacji: 2
(51) grip, grasp, hold, handhold
Kolokacji: 4
(52) Friday, tiding, flow, period
Kolokacji: 4
(57) one, description, sort, kind
Kolokacji: 4
(58) habit, use, custom, tradition
Kolokacji: 4
(60) heaven, depth
Kolokacji: 2
(62) Cook, farmer, chef
Kolokacji: 3
(63) Grace, prayer
Kolokacji: 2
(71) girl, boy, son, daughter
Kolokacji: 4
1. good answer = dobra odpowiedź good answer
2. good explanation = dobre wyjaśnienie good explanation
3. good result = dobry rezultat good result
4. good solution = dobre rozwiązanie good solution
5. good overview = dobry przegląd good overview
6. good resolution = dobra uchwała good resolution
7. good summary = dobre streszczenie good summary
8. good definition = dobra definicja good definition
(91) progress, headway, footwork
Kolokacji: 3
(97) horse, Knight
Kolokacji: 2
(101) location, fix, venue
Kolokacji: 3
(103) leg, knee, stick
Kolokacji: 3
(104) distance, size, length, gauge
Kolokacji: 4
(106) money, bread, scratch
Kolokacji: 3
(114) music, medicine, literature
Kolokacji: 3
(116) step, pace, rate, yard, stride
Kolokacji: 5
(120) harvest, crop, husbandry
Kolokacji: 3
(122) guide, Philip, guidebook
Kolokacji: 3
(129) mile, knot
Kolokacji: 2
(141) ear, apple, seed
Kolokacji: 3
(142) timing, coordination
Kolokacji: 2
(146) driver, golfer, golf, putter
Kolokacji: 4
(147) inch, America, USA, American
Kolokacji: 4
(154) rest, cigar, ventilation
Kolokacji: 3
(157) beer, ale
Kolokacji: 2
(158) copy, facsimile
Kolokacji: 2
(162) grief, poetry, prose
Kolokacji: 3
(163) read, list, roll, ticket
Kolokacji: 4
(165) advantage, favor, asset
Kolokacji: 3
(167) agent, representation, proxy
Kolokacji: 3
(168) shop, bookstore, bookshop
Kolokacji: 3
(169) liar, thief
Kolokacji: 2
(170) call, demand, challenge, claim
Kolokacji: 4
(171) wind, tip, breeze, breath
Kolokacji: 4
(172) talent, gift
Kolokacji: 2
(173) kick, beef
Kolokacji: 2
(177) environment, fence, habitat
Kolokacji: 3
(178) swing, cut, putt, slice
Kolokacji: 4
(179) seal, sailor, tracker
Kolokacji: 3
(180) compromise, accommodation
Kolokacji: 2
(181) clip, magazine, camera
Kolokacji: 3
(183) dream, resource, imagination
Kolokacji: 3
(187) likeness, portrait, foil
Kolokacji: 3
(188) steward, hostess, stewardship
Kolokacji: 3
(190) oil, fat
Kolokacji: 2
(192) paper, newspaper, headline
Kolokacji: 3
(193) tooth, bone, leather
Kolokacji: 3
(195) analogy, comparison, contrast
Kolokacji: 3
(196) punch, lick, slug, slap
Kolokacji: 4
(197) future, grammar
Kolokacji: 2
(198) Hunter, research, forager
Kolokacji: 3
(203) lie, diplomat
Kolokacji: 2
(204) Morrow, half-hour
Kolokacji: 2
(205) holiday, outing
Kolokacji: 2
(206) lover, kisser, kiss
Kolokacji: 3
(207) summer, metaphor
Kolokacji: 2
(208) angle, German
Kolokacji: 2
(209) brandy, whiskey, liquor, whisky
Kolokacji: 4
(210) boat, gig
Kolokacji: 2
(211) bed, fuck
Kolokacji: 2
(212) beating, thrashing, spanking
Kolokacji: 3
(213) hair, coat, lock, haircut, wool
Kolokacji: 5
(214) nose, front, shirt
Kolokacji: 3
(216) horseman, seaman, seamanship
Kolokacji: 3
(218) pick, haul, draw, picking
Kolokacji: 4
(219) fare, transportation
Kolokacji: 2
(222) acidity, hydration
Kolokacji: 2
(223) mayor, senator
Kolokacji: 2
(224) bowler, hat
Kolokacji: 2
(226) sweat, stew
Kolokacji: 2
(227) correlation, mean, statistics
Kolokacji: 3
(228) interview, interviewer
Kolokacji: 2
(229) storytelling, CBS
Kolokacji: 2
(230) tailor, seamstress
Kolokacji: 2
(231) Charlotte, dessert
Kolokacji: 2
(232) speller, primer
Kolokacji: 2
(233) loan, diction
Kolokacji: 2
(234) racehorse, broodmare
Kolokacji: 2
(235) thriller, storyline
Kolokacji: 2
(236) scolding, going-over
Kolokacji: 2
(237) massage, rubdown
Kolokacji: 2
(238) chicken, tournament
Kolokacji: 2
(239) organizer, mentor, thinker
Kolokacji: 3
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.