"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. damned good = potępieńcy dobry damned good
2. equally good = tak samo dobry equally good
3. actually good = faktycznie dobry actually good
4. consistently good = konsekwentnie dobry consistently good
5. little good = mało dobry little good
6. far so good = daleko tak dobry far so good
7. truly good = naprawdę dobry truly good
8. genuinely good = autentycznie dobry genuinely good
9. sufficiently good = wystarczająco dobry sufficiently good
10. potentially good = potencjalnie dobry potentially good
11. good together = dobry razem good together
12. morally good = moralnie dobry morally good
13. tolerably good = w miarę dobry tolerably good
14. uniformly good = jednakowo dobry uniformly good
15. naturally good = z natury dobry naturally good
16. tactically good = taktycznie dobry tactically good
17. ridiculously good = śmiesznie dobry ridiculously good
18. longer good = dłuższy dobry longer good
19. good defensively = dobry defensywnie good defensively
20. shockingly good = skandalicznie dobry shockingly good
21. supremely good = niezwykle dobry supremely good
22. real good = rzeczywisty dobry real good
23. dependably good = niezawodnie dobry dependably good
(5) exceptionally, phenomenally
Kolokacji: 2
(8) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
(9) relatively, comparatively
Kolokacji: 2
(10) incredibly, fantastically
Kolokacji: 2
(11) simply, merely
Kolokacji: 2
(13) unbelievably, astoundingly
Kolokacji: 2
(14) inherently, intrinsically
Kolokacji: 2
(15) definitely, undeniably
Kolokacji: 2
(16) spectacularly, stunningly
Kolokacji: 2
(18) naturedly
Kolokacji: 1
(19) frighteningly, seriously
Kolokacji: 2
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.