BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"smell good" — Słownik kolokacji angielskich

smell good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapach dobry
  1. smell czasownik + good przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Still, whatever the present matter is, it does not smell good.

powered by  eTutor logo