ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"especially good" — Słownik kolokacji angielskich

especially good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie dobry
  1. especially przysłówek + good przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    White is especially good on the city which has shaped him.

powered by  eTutor logo