"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future przymiotnik

future + rzeczownik
Kolokacji: 650
future generation • future wife • future success • future development • future plan • future use • future husband • future Hall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 124
(19) study, report, survey
Kolokacji: 3
(22) star, superstar, stardom
Kolokacji: 3
1. future earnings = przyszły profit future earnings
2. future profit = przyszły zysk future profit
3. future sales = przyszłe sprzedaże future sales
  • Fleet testing by five power companies was conducted later in 2007, with a view to future public sales between 2008 and 2010.
  • These estimates of future sales and earnings can be used as a guide to a company's current stock market value.
  • Anyway, I will look forward to reading it, and good luck with future sales.
  • The company did not hold out much optimism about future sales.
  • The question of collecting data for future sales and demographic analysis is an interesting one.
  • "They feel kindly toward the product and that can have a very positive impact on future sales."
  • What will Sotheby's do about future sales of such art?
  • Washington wants nothing to interfere with future sales of nuclear arms and technology to its allies.
  • The retailer needs to do this in order to predict future sales.
  • Establishing a lasting business relationship will lead to future sales.
4. future revenue = dochody przyszłych okresów future revenue
5. future income = dochody przyszłych okresów future income
6. future return = przyszły powrót future return
7. future tax = przyszły podatek future tax
8. future dividend = przyszła dywidenda future dividend
9. future payoff = przyszła zapłata future payoff
10. future cleanup = przyszłe gruntowne sprzątanie future cleanup
(37) world, Earth, reality
Kolokacji: 3
(38) negotiation, debate
Kolokacji: 2
(43) lie, treaty, diplomat
Kolokacji: 3
(49) prosperity, health, well-being
Kolokacji: 3
(52) trend, appreciation
Kolokacji: 2
(55) investment, commitment
Kolokacji: 2
(60) one, v
Kolokacji: 2
(61) crisis, emergency
Kolokacji: 2
(66) station, museum, installation
Kolokacji: 3
(69) liability, obligation, debt
Kolokacji: 3
(71) city, capital
Kolokacji: 2
(75) inflation, show, appearance
Kolokacji: 3
(78) exploration, expedition
Kolokacji: 2
(79) landscape, town
Kolokacji: 2
(80) flight, trajectory
Kolokacji: 2
(81) visitor, visit, inspection
Kolokacji: 3
(83) cut, abuse
Kolokacji: 2
(87) path, discovery, observation
Kolokacji: 3
(89) Duke, Duchess
Kolokacji: 2
(90) scenario, revision
Kolokacji: 2
(91) pope, poet, patriarch
Kolokacji: 3
(93) greatness, glory, luminary
Kolokacji: 3
(97) Farmer, classic, filmmaker
Kolokacji: 3
(98) viability, sustainability
Kolokacji: 2
(99) car, hinge
Kolokacji: 2
(101) Archbishop, priest, Bishop
Kolokacji: 3
(106) survival, warming
Kolokacji: 2
(107) senator, astronaut, Congressman
Kolokacji: 3
(108) customer, client, buyer
Kolokacji: 3
(109) exhibition, tense, exhibit
Kolokacji: 3
(113) pension, pensioner, beneficiary
Kolokacji: 3
(114) strike, conquest
Kolokacji: 2
(115) bailout, NFL, NBA
Kolokacji: 3
(117) border, hanging
Kolokacji: 2
(119) workforce, admiral
Kolokacji: 2
(120) professional, Olympian, pro
Kolokacji: 3
(121) colonist, immigrant
Kolokacji: 2
(122) battlefield, resurrection
Kolokacji: 2
(123) cruise, voyage
Kolokacji: 2
(124) space, vacancy
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.