"future payoff" — Słownik kolokacji angielskich

future payoff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła zapłata
  1. future przymiotnik + payoff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A state-contingent claim, or state claim, is a contract whose future payoffs depend on future states of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo