"future dividend" — Słownik kolokacji angielskich

future dividend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła dywidenda
  1. future przymiotnik + dividend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The reduction in distributable reserves may, of course, affect the company's ability to pay future dividends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo