BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fresh" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fresh przymiotnik

fresh + rzeczownik
Kolokacji: 478
fresh air • fresh water • fresh fruit • fresh start • fresh fish • fresh food • fresh blood • fresh flower • fresh vegetable • fresh produce • ...
czasownik + fresh
Kolokacji: 20
look fresh • start fresh • feel fresh • smell fresh • eat fresh • ...
przysłówek + fresh
Kolokacji: 19
relatively fresh • impeccably fresh • wonderfully fresh • remarkably fresh • completely fresh • ...
fresh + przyimek
Kolokacji: 12
fresh off • fresh from • fresh in • fresh for • fresh with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.