"fresh drink" — Słownik kolokacji angielskich

fresh drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy napój
  1. fresh przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He made himself a fresh drink and collected for it out of my change.

    Podobne kolokacje: