"fresh eye" — Słownik kolokacji angielskich

fresh eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świeży wzrok
  1. fresh przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    I think it's always good to come from outside an area, with a fresh eye.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo