"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. return to one's farm = wracać czyjś gospodarstwo return to one's farm
2. grow up on a farm = urośnij na gospodarstwie grow up on a farm
3. own a farm = posiadaj gospodarstwo own a farm
4. farm called = gospodarstwo zadzwoniło farm called
6. sell the farm = sprzedaj gospodarstwo sell the farm
9. consist of farms = składaj się z gospodarstw consist of farms
11. include farms = obejmuj gospodarstwa include farms
12. farm is built = gospodarstwo jest zbudowane farm is built
13. operate a farm = posługuj się gospodarstwem operate a farm
14. lose one's farm = przegrywać czyjś gospodarstwo lose one's farm
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.