"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(3) call, visit, seize, tour
Kolokacji: 4
(4) buy, sell, consist, purchase
Kolokacji: 4
2. operate a farm = posługuj się gospodarstwem operate a farm
3. lose one's farm = przegrywać czyjś gospodarstwo lose one's farm
4. retire to one's farm = oddalać się czyjś gospodarstwo retire to one's farm
5. work the farm = rozwiąż gospodarstwo work the farm
6. pass farms = gospodarstwa przepustki pass farms
7. farm is developed = gospodarstwo jest rozwinięte farm is developed
8. farm run = bieg gospodarski farm run
9. die on one's farm = gasnąć czyjś gospodarstwo die on one's farm
10. die at one's farm = umierać przy czyjś gospodarstwo die at one's farm
12. move to a farm = przeprowadź się do gospodarstwa move to a farm
13. farm scattered = gospodarstwo rozrzuciło farm scattered
14. grow on farms = podobaj się coraz bardziej gospodarstwom grow on farms
15. turn one's farm = obracać się czyjś gospodarstwo turn one's farm
16. give to farms = daj gospodarstwom give to farms
(6) know, live
Kolokacji: 3
(7) save, preserve, spend
Kolokacji: 3
(9) bury, flood
Kolokacji: 2
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.