"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(3) wind, antenna, windmill
Kolokacji: 3
(4) horse, tank, demonstration
Kolokacji: 3
(6) Animal, game, Eagle, algae
Kolokacji: 4
(7) fish, salmon, trout, catfish
Kolokacji: 4
(8) sheep, cattle, goat
Kolokacji: 3
(9) stud, Body, Church
Kolokacji: 3
(10) poultry, chicken, duck
Kolokacji: 3
(11) pig, hog, camel
Kolokacji: 3
(12) tree, coffee, Grove
Kolokacji: 3
(14) factory, flower, century
Kolokacji: 3
(15) ant, butterfly, bee
Kolokacji: 3
(17) model, server, research
Kolokacji: 3
1. model farm = model gospodarstwo model farm
2. server farm = farma serwerów (np. wirtulanych) server farm
3. research farm = gospodarstwo badawcze research farm
(20) potato, hilltop, hop
Kolokacji: 3
(21) prison, subsistence
Kolokacji: 2
(22) cotton, hobby, alpaca
Kolokacji: 3
(23) Chalk, marijuana, Pearl
Kolokacji: 3
(25) truck, livestock, stock
Kolokacji: 3
(26) Holly, Foster
Kolokacji: 2
(27) fur, mink, Fox
Kolokacji: 3
(29) crocodile, alligator
Kolokacji: 2
(30) wheat, egg, rice, grain, cocoa
Kolokacji: 5
(31) peasant, worm
Kolokacji: 2
(32) breeding, Heritage
Kolokacji: 2
(33) Warwick, Folly
Kolokacji: 2
(34) Duke, turtle
Kolokacji: 2
(35) lavender, cube
Kolokacji: 2
(36) Windsor, Riverside, California
Kolokacji: 3
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.