"return to one's farm" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś gospodarstwo
  1. return czasownik + farm rzeczownik
    Silna kolokacja

    His wife lived there only a few months before returning to their farm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo