"grow up on a farm" — Słownik kolokacji angielskich

grow up on a farm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urośnij na gospodarstwie
  1. grow czasownik + farm rzeczownik
    Silna kolokacja

    He grew up on a farm and attended local schools.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo