"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. return to one's farm = wracać czyjś gospodarstwo return to one's farm
2. grow up on a farm = urośnij na gospodarstwie grow up on a farm
4. farm is built = gospodarstwo jest zbudowane farm is built
5. raise on a farm = podnieś na gospodarstwie raise on a farm
6. make on the farm = zrób na gospodarstwie make on the farm
7. create farms = stwórz gospodarstwa create farms
8. render farm = zaprawa gospodarstwo render farm
9. build on one's farm = dobudowywać czyjś gospodarstwo build on one's farm
10. wind farms = farmy wiatrowe wind farms
11. make to the farm = zrób do gospodarstwa make to the farm
(3) call, visit, seize, tour
Kolokacji: 4
(4) buy, sell, consist, purchase
Kolokacji: 4
(6) know, live
Kolokacji: 3
(7) save, preserve, spend
Kolokacji: 3
(9) bury, flood
Kolokacji: 2
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.