"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(5) old, new, original, modern
Kolokacji: 4
(12) funny, beautiful
Kolokacji: 2
1. prosperous farm = dobrze prosperujące gospodarstwo prosperous farm
2. productive farm = wydajne gospodarstwo productive farm
3. poor farm = biedne gospodarstwo poor farm
4. fat farm = klinika dla odchudzających się fat farm
5. successful farm = udane gospodarstwo successful farm
6. fertile farm = żyzne gospodarstwo fertile farm
7. profitable farm = przynoszące zyski gospodarstwo profitable farm
8. rich farm = bogate gospodarstwo rich farm
(14) scattered, average
Kolokacji: 2
(15) entire, whole
Kolokacji: 2
(16) traditional, conventional
Kolokacji: 2
(17) white, self-sufficient
Kolokacji: 2
(18) run-down, dilapidated
Kolokacji: 2
(19) mixed, diversified
Kolokacji: 2
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.