"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(3) call, visit, seize, tour
Kolokacji: 4
1. farm called = gospodarstwo zadzwoniło farm called
3. seize farms = chwyć gospodarstwa seize farms
4. tour farms = gospodarstwa wycieczki tour farms
(4) buy, sell, consist, purchase
Kolokacji: 4
(6) know, live
Kolokacji: 3
(7) save, preserve, spend
Kolokacji: 3
(9) bury, flood
Kolokacji: 2
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.