"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) from, of, for, into, in, ...
Kolokacji: 10
1. through farms = przez gospodarstwa through farms
2. including farms = w tym gospodarstwa including farms
3. around the farm = wokół gospodarstwa around the farm
4. by farms = przez gospodarstwa by farms
5. between farms = między gospodarstwami between farms
6. about the farm = o gospodarstwie about the farm
7. onto farms = na gospodarstwa onto farms
8. past farms = za gospodarstwami past farms
9. among farms = wśród gospodarstw among farms
10. per farm = na gospodarstwo per farm

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.