"farm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

farm rzeczownik

rzeczownik + farm
Kolokacji: 139
family farm • dairy farm • wind farm • horse farm • State Farm • Animal Farm • fish farm • sheep farm • stud farm • poultry farm • ...
farm + rzeczownik
Kolokacji: 133
farm worker • farm animal • farm land • farm subsidy • farm Bill • farm equipment • farm field • farm boy • farm machinery • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. farm worker = robotnik rolny, robotnik polowy farm worker
2. farm animal = zwierzę gospodarskie farm animal
4. farm system = klub farmerski (źródło pozyskiwania graczy dla pierwszej drużyny) farm system
5. farm land = ziemia gospodarska farm land
7. farm Bill = Bill gospodarski farm Bill
8. farm field = pole gospodarskie farm field
9. farm equipment = wyposażenie gospodarskie farm equipment
10. farm boy = chłopiec gospodarski farm boy
11. farm product = produkt gospodarski farm product
13. farm team = klub farmerski (źródło pozyskiwania graczy dla pierwszej drużyny) farm team
14. farm family = rodzina gospodarska farm family
15. farm house = dom gospodarski farm house
16. farm work = praca na farmie farm work
17. farm labourer = robotnik rolny, robotnik polowy farm labourer
18. farm laborer = robotnik rolny, robotnik polowy farm laborer
19. farm life = życie gospodarskie farm life
20. farm income = dochód gospodarski farm income
21. farm club = drużyna młodzików farm club
22. farm country = kraj gospodarski farm country
23. farm hand = robotnik rolny farm hand
24. farm road = droga gospodarska farm road
25. farm town = miasto gospodarskie farm town
26. farm program = program gospodarski farm program
27. farm girl = dziewczyna gospodarska farm girl
28. farm stand = stojak gospodarski farm stand
29. farm policy = polityka gospodarska farm policy
30. farm owner = właściciel gospodarstwa farm owner
31. farm complex = kompleks gospodarski farm complex
32. farm manager = kierownik gospodarski farm manager
33. farm labor = praca gospodarska farm labor
34. farm price = cena gospodarska farm price
35. farm community = społeczność gospodarska farm community
36. farm tractor = ciągnik rolniczy farm tractor
37. Farm Aid = Pomoc gospodarska Farm Aid
38. farm belt = okręg rolniczy farm belt
39. farm tool = narzędzie gospodarskie farm tool
farm + czasownik
Kolokacji: 37
farm produces • farm goes • farm grows • farm belonging • farm consists • ...
czasownik + farm
Kolokacji: 52
grow up on a farm • return to one's farm • own a farm • farm called • buy a farm • sell the farm • ...
przymiotnik + farm
Kolokacji: 81
small farm • collective farm • local farm • large farm • nearby farm • old farm • organic farm • ...
przyimek + farm
Kolokacji: 20
from farms • of farms • for farms • into farms • in farms • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.