"event" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

event rzeczownik

rzeczownik + event
Kolokacji: 303
sports event • charity event • Tour event • media event • singles event • weather event • swimming event • campaign event • ...
event + rzeczownik
Kolokacji: 44
event horizon • Pharmacist event schedule • event TV • event planner • event organizer • ...
event + czasownik
Kolokacji: 221
event occurs • event includes • event features • event leads • event surrounding • event unfolds • event marks • event attracts • ...
czasownik + event
Kolokacji: 262
event related • depict events • host events • organize events • watch events • feature events • discuss events • cover events • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. depict events = przedstaw wydarzenia depict events
2. event related = wydarzenie dotyczyło event related
5. watch events = wydarzenia wachtowe watch events
10. event called = wydarzenie zadzwoniło event called
12. report events = wydarzenia raportu report events
13. event known = wydarzenie znany event known
15. remember events = przypomnij sobie wydarzenia remember events
16. create events = wywołaj wydarzenia create events
18. use for events = wykorzystanie do wydarzeń use for events
19. involve some events = wiąż się z jakimiś wydarzeniami involve some events
20. finish in the event = koniec w wydarzeniu finish in the event
21. consist of several events = składaj się z kilku wydarzeń consist of several events
24. finish event = wydarzenie końca finish event
  • He finished 17th in the 15 km individual event at those same games.
  • She finished seventh in the K-2 500 m event.
  • He finished seventh in the semifinal round of the K-2 1000 m event.
  • Four years later he finished seventh in the 1500 metres event.
  • Four years later she finished fourth in the 1952 Olympic downhill event.
  • In 1936 he finished seventh in the K-1 10000 m event.
  • They finished second in the slalom event with a combined time of 1'13"79.
  • Klemetsen also finished 20th in the 15 km individual event at the 2005 championships.
  • There he finished seventh and last in the 100 metres event with a time of 10.87 seconds.
  • He also finished fifth in the 3 miles event.
25. take events = weź wydarzenia take events
27. qualify for the event = miej kwalifikacje do wydarzenia qualify for the event
28. conduct events = wydarzenia zachowania conduct events
29. experience events = wydarzenia doświadczenia experience events
30. influence events = wydarzenia wpływu influence events
31. support events = wsparcie wydarzenia support events
32. observe events = zaobserwuj wydarzenia observe events
33. offer events = wydarzenia oferty offer events
34. predict events = przewidź wydarzenia predict events
35. put event = położone wydarzenie put event
37. give events = wydaj wydarzenia give events
38. event associated = wydarzenie powiązało event associated
39. view events = wydarzenia widoku view events
40. win at the event = wygraj na wydarzeniu win at the event
41. play at events = gra na wydarzeniach play at events
42. reveal some events = wyjaw jakieś wydarzenia reveal some events
43. event is cancelled = wydarzenie jest odwołane event is cancelled
45. event connected = wydarzenie połączyło event connected
50. event is recorded = wydarzenie jest zrelacjonowane event is recorded
51. event is broadcast = wydarzenie jest transmitowane event is broadcast
52. event is contested = wydarzenie jest zakwestionowane event is contested
53. arrange events = zorganizuj wydarzenia arrange events
55. event is planned = wydarzenie jest zaplanowane event is planned
58. focus on events = nacisk na wydarzenia focus on events
59. event is presented = wydarzenie zostanie zaprezentowane event is presented
60. deal with events = umowa z wydarzeniami deal with events
62. refer to events = odnieś się do wydarzeń refer to events
64. recall the events = przypomnij sobie wydarzenia recall the events
65. bring events = spowoduj wydarzenia bring events
67. base on events = podstawa o wydarzeniach base on events
68. Event is designed = Wydarzenie jest zaprojektowane Event is designed
69. provide events = dostarcz wydarzenia provide events
70. make in the event = zrób w wydarzeniu make in the event
74. appear at events = pojaw się na wydarzeniach appear at events
75. interpret events = zinterpretuj wydarzenia interpret events
76. make at events = rzuć się na wydarzenia make at events
77. perform at events = wykonaj na wydarzeniach perform at events
80. speak at events = mów na wydarzeniach speak at events
81. make an event = marki wydarzenie make an event
82. event is set = wydarzenie jest zbiorem event is set
83. event based = wydarzenie oparło event based
84. represent events = przedstaw wydarzenia represent events
85. trigger events = wydarzenia spustu trigger events
86. event is used = wydarzenie jest używane event is used
87. set after the events = zbiór po wydarzeniach set after the events
88. go to Event = pójdź na Wydarzenie go to Event
89. control events = wydarzenia kontrolujące control events
90. reflect events = odzwierciedlij wydarzenia reflect events
91. throw events = wydarzenia rzutu throw events
94. relate to events = ustosunkuj się do wydarzeń relate to events
95. find events = znajdź wydarzenia find events
96. detail events = wydarzenia szczegółu detail events
97. set in the event = zbiór w wydarzeniu set in the event
98. compete at the event = rywalizuj na wydarzeniu compete at the event
99. manipulate events = manipuluj wydarzeniami manipulate events
100. understand events = zrozum wydarzenia understand events
przymiotnik + event
Kolokacji: 610
major event • annual event • special event • main event • cultural event • recent event • current event • significant event • ...
przyimek + event
Kolokacji: 36
of events • between events • about events • by events • to events • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.