"feature events" — Słownik kolokacji angielskich

feature events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenia cechy
  1. feature czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each area features events, which may be played in any order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo