"put event" — Słownik kolokacji angielskich

put event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone wydarzenie
  1. put czasownik + event rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the same time they put events into historical context.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo