"feature several events" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature events
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka wydarzeń
  1. feature czasownik + event rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Each area features events, which may be played in any order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo