"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) look, attend
Kolokacji: 2
(3) air, broadcast, thank
Kolokacji: 3
1. air on Sunday evenings = powietrze w niedzielę wieczory air on Sunday evenings
3. thank for an evening = podziękuj za wieczór thank for an evening
  • We shook hands and Helen thanked me for a lovely evening.
  • She said to me, "Am I calling his home to thank him for a wonderful evening?"
  • "I called to thank you for an amusing and instructive evening."
  • I must thank you,' he said, 'for a most entertaining evening.
  • 'Thank you for a lovely evening,' she said, now strangely reluctant to leave.
  • I wish to thank you for a wonderful evening.
  • "I'd like to thank you for a truly wonderful evening."
  • Enclosed was the following card: "Thank you for a most entertaining evening.
  • She turned and said, "Thank you for an exceptional evening."
  • Thank you for an evening I will never forget.
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.