"evening clothes" — Słownik kolokacji angielskich

evening clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubranie wieczorowe
  1. evening rzeczownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There're about six of them planted here in evening clothes.

    Podobne kolokacje: