14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
1. specific entity = określona jednostka specific entity
2. special-purpose entity = szczególnego przeznaczenie jednostka special-purpose entity
  • It did so not with insurance policies but by creating three special-purpose entities in 2001.
  • The transactions resembled in some ways the special-purpose entities Enron used to move debt off its books.
  • It is a matter of dispute among bond rating agencies, the university and the special-purpose entity.
  • If not, the special-purpose entity would still own the planes.
  • When you talk about special-purpose entities, that's difficult to avoid.
  • At that point, another special-purpose entity came into play.
  • Black & Decker sold its stock in the special-purpose entity for $1 million.
  • It is, of course, those same auditors whose judgment will be required to apply the new rule on special-purpose entities.
  • At the moment, the special-purpose entity set up by Dell does not have to make any public filings.
  • "But everything else that uses a special-purpose entity is up for reconsideration," he said.
3. particular entity = wymagający podmiot particular entity
4. distinctive entity = charakterystyczna jednostka distinctive entity
5. identifiable entity = określony podmiot identifiable entity
6. recognizable entity = rozpoznawalna jednostka recognizable entity
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.