BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinctive entity" — Słownik kolokacji angielskich

distinctive entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): charakterystyczna jednostka
  1. distinctive przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The histiocytic sarcoma (HS) complex encompasses a number of distinctive clinical entities which will be described below.

powered by  eTutor logo