Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"economic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

economic przymiotnik

economic + rzeczownik
Kolokacji: 757
economic growth • economic development • economic policy • economic activity • economic crisis • economic reform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • How do people learn about the economy and economic policy?
  • They should not have a hand in anything to do with economic policy.
  • But how is the rest of economic policy to be run?
  • It might help him to put together an economic policy which actually works.
  • The economic policy of the party has developed over time.
  • Where economic policy is concerned, we have a strong team.
  • But we think things can change in his term, especially their economic policy.
  • An example are the economic policies of the 1920s and 1930s.
  • More to the point, can anyone explain what any party's economic policy is?
  • We also have to take national economic policy into account.
6. economic reform = reforma gospodarcza economic reform
9. economic recovery = ożywienie gospodarcze economic recovery
10. economic downturn = spadek koniunktury economic downturn
11. economic issue = gospodarcza kwestia economic issue
13. economic benefit = korzyść ekonomiczna economic benefit
14. economic system = system gospodarczy, ustrój gospodarczy economic system
16. economic situation = sytuacja gospodarcza economic situation
17. economic power = potęga gospodarcza economic power
19. economic boom = rozkwit ekonomiczny, rozkwit gospodarczy, boom ekonomiczny economic boom
20. economic plan = plan gospodarczy economic plan
22. economic interest = gospodarczy interes economic interest
25. economic aid = pomoc gospodarcza economic aid
26. economic climate = klimat gospodarczy economic climate
29. economic slowdown = spowolnienie gospodarcze, osłabienie koniunktury, zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego, schłodzenie gospodarki economic slowdown
32. economic hardship = gospodarcze trudności economic hardship
33. economic factor = czynnik ekonomiczny economic factor
34. economic tie = gospodarcza więź economic tie
35. economic recession = recesja gospodarcza economic recession
36. economic collapse = gospodarczy upadek economic collapse
37. economic prosperity = dobrobyt gospodarczy economic prosperity
38. economic value = wartość ekonomiczna economic value
39. economic success = ekonomiczny sukces economic success
41. economic reality = rzeczywistość gospodarcza economic reality
42. economic difficulty = gospodarcza trudność economic difficulty
43. economic model = model ekonomiczny economic model
44. economic status = sytuacja gospodarcza economic status
45. economic progress = postęp gospodarczy economic progress
47. economic performance = wyniki gospodarcze economic performance
48. economic depression = kryzys ekonomiczny economic depression
49. economic stability = stabilizacja ekonomiczna economic stability
50. economic zone = strefa połowowa, strefa ekonomiczna economic zone
51. economic output = gospodarcza produkcja economic output
52. economic sector = sektor gospodarki, sektor gospodarki economic sector
53. economic base = gospodarcza podstawa economic base
54. economic incentive = bodziec ekonomiczny economic incentive
55. economic loss = gospodarcza strata economic loss
56. economic assistance = pomoc gospodarcza economic assistance
57. economic cooperation = współpraca gospodarcza economic cooperation
58. economic environment = środowisko ekonomiczne economic environment
61. economic strength = potencjał gospodarczy economic strength
64. economic affair = gospodarcza sprawa economic affair
65. economic integration = integracja gospodarcza economic integration
66. economic cost = koszty ekonomiczne economic cost
67. economic structure = struktura gospodarcza economic structure
68. economic resource = zasób gospodarczy economic resource
69. economic woe = gospodarcza żałość economic woe
70. economic slump = dekoniunktura, zastój gospodarczy, zahamowanie koniunktury gospodarczej economic slump
71. economic term = gospodarczy termin economic term
72. economic advantage = przewaga gospodarcza economic advantage
73. economic turmoil = gospodarcza zamieszanie economic turmoil
74. economic stagnation = stagnacja gospodarcza economic stagnation
75. economic freedom = wolność gospodarcza economic freedom
76. economic strategy = gospodarcza strategia economic strategy
77. economic circumstance = sytuacja materialna economic circumstance
78. economic trend = tendencja gospodarcza economic trend
79. economic gain = gospodarczy przyrost economic gain
80. economic damage = gospodarcze uszkodzenie economic damage
81. economic embargo = blokada ekonomiczna economic embargo
82. economic well-being = dobrobyt gospodarczy economic well-being
83. economic engine = gospodarczy silnik economic engine
84. economic statistics = statystyka gospodarcza economic statistics
85. economic prospect = gospodarcza perspektywa economic prospect
86. economic miracle = cud gospodarczy economic miracle
87. economic cycle = cykl koniunkturalny economic cycle
88. economic challenge = gospodarcze wyzwanie economic challenge
89. economic weakness = gospodarcza słabość economic weakness
90. economic disaster = kryzysy gospodarczy economic disaster
91. economic inequality = nierówności ekonomiczne economic inequality
92. economic potential = potencjał gospodarczy economic potential
93. economic independence = gospodarcza niezależność economic independence
94. economic reason = wzgląd ekonomiczny economic reason
95. economic force = gospodarcza siła economic force
96. economic effect = gospodarczy skutek economic effect
97. economic future = gospodarcza przyszłość economic future
98. economic security = bezpieczeństwo ekonomiczne economic security
99. economic trouble = gospodarcze kłopoty economic trouble
100. economic need = gospodarcza potrzeba economic need
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 136
przysłówek + economic
Kolokacji: 4
purely economic • most economic • strictly economic • primarily economic

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.