"economic force" — Słownik kolokacji angielskich

economic force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarcza siła
  1. economic przymiotnik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We pay too little attention to how social and economic forces themselves influence learning.