"economic engine" — Słownik kolokacji angielskich

economic engine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarczy silnik
  1. economic przymiotnik + engine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Energy plays an important role in the national security of any given country as a fuel to power the economic engine.