"economic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

economic przymiotnik

economic + rzeczownik
Kolokacji: 757
economic growth • economic development • economic policy • economic activity • economic crisis • economic reform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 136
(37) zone, goal, objective, target
Kolokacji: 4
(39) sector, department
Kolokacji: 2
(45) affair, function
Kolokacji: 2
1. economic integration = integracja gospodarcza economic integration
2. economic boycott = gospodarczy bojkot economic boycott
3. economic isolation = gospodarcza izolacja economic isolation
4. economic exchange = gospodarcza wymiana economic exchange
5. economic warfare = gospodarcza wojna economic warfare
6. economic revolution = gospodarcza rewolucja economic revolution
7. economic struggle = gospodarcza walka economic struggle
8. economic war = wojna ekonomiczna economic war
9. economic transaction = gospodarcza transakcja economic transaction
10. economic engagement = gospodarcze zaręczyny economic engagement
11. economic conflict = gospodarczy konflikt economic conflict
12. economic segregation = gospodarcza segregacja economic segregation
13. economic intervention = gospodarcza interwencja economic intervention
14. economic strife = gospodarcze konflikty economic strife
15. economic battle = gospodarcza bitwa economic battle
16. economic trade = gospodarczy handel economic trade
(50) stagnation, doldrums, prowess
Kolokacji: 3
(53) embargo, protectionism
Kolokacji: 2
(59) inequality, disparity
Kolokacji: 2
(61) cycle, rate
Kolokacji: 2
(67) importance, standing, primacy
Kolokacji: 3
(68) sense, logic, method
Kolokacji: 3
(69) support, livelihood
Kolokacji: 2
(76) research, experiment
Kolokacji: 2
(77) chaos, disarray, mix
Kolokacji: 3
(78) background, backdrop
Kolokacji: 2
(84) instability, imbalance
Kolokacji: 2
(89) meeting, summit, forum
Kolokacji: 3
(91) migrant, takeoff
Kolokacji: 2
(95) firm, company
Kolokacji: 2
(96) risk, venture, peril, pyramid
Kolokacji: 4
(98) front, presence, headwind
Kolokacji: 3
(108) threat, panic
Kolokacji: 2
(112) productivity, stringency
Kolokacji: 2
(114) mainstay, lifeline, backbone
Kolokacji: 3
(118) wealth, surplus, scarcity
Kolokacji: 3
(119) leverage, investment
Kolokacji: 2
(122) pie, jargon, jitters
Kolokacji: 3
(123) variable, backwater
Kolokacji: 2
(124) strait, crunch
Kolokacji: 2
(127) discontent, frustration
Kolokacji: 2
(128) oppression, weight
Kolokacji: 2
(129) salvation, savior
Kolokacji: 2
(130) prescription, paralysis, remedy
Kolokacji: 3
(131) czar, empire
Kolokacji: 2
(132) hegemony, oligarchy
Kolokacji: 2
(133) Blog, journal
Kolokacji: 2
(135) reprisal, retaliation
Kolokacji: 2
(136) illiteracy, literacy
Kolokacji: 2
przysłówek + economic
Kolokacji: 4
purely economic • most economic • strictly economic • primarily economic

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.