TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"discussion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discussion rzeczownik

rzeczownik + discussion
Kolokacji: 28
panel discussion • group discussion • policy discussion • discussion of issues • merger discussion • ...
discussion + rzeczownik
Kolokacji: 21
discussion group • discussion forum • discussion thread • discussion board • discussion paper • ...
discussion + czasownik
Kolokacji: 68
discussion leads • discussion continues • discussion follows • discussion begins • discussion goes • discussion takes • discussion focuses • ...
czasownik + discussion
Kolokacji: 73
include discussions • begin discussions • hold discussions • continue discussions • see discussion • open discussions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
5. see discussion = zobacz dyskusja see discussion
8. conduct discussions = dyskusje zachowania conduct discussions
13. join the discussion = dołącz do dyskusji join the discussion
15. lead to discussions = poprowadź do dyskusji lead to discussions
23. hear discussions = usłysz dyskusje hear discussions
26. enter discussions = wejdź do dyskusji enter discussions
27. allow discussion = pozwól na dyskusję allow discussion
30. end the discussion = skończ dyskusję end the discussion
przymiotnik + discussion
Kolokacji: 219
public discussion • far discussion • serious discussion • detailed discussion • heated discussion • open discussion • weekly discussion • ...
przyimek + discussion
Kolokacji: 24
under discussion • through discussions • for discussion • without discussion • of discussion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.